SEO LEO FITNESS

17/11
2019

Phân chia 931 từ khóa vào các link.

  1. Trang
  2. Chuyên mục
  3. Bài viết
  4. Tag

Tạo website vệ tinh

T12
2019

Hoàn thiện Conten Bài viết, Tag

Bài viết: 87

Tag: 261

T1
2020

Hoàn thiện chuyên mục, Trang chủ, Trang Landing Page

Chuyên mục: 8

Trang: 10

Bắt đầu tự động lấy tin vào website vệ tinh

T2
2020

Tạo kênh Youtube cho LEO FITNESS

Tạo tự động View theo từ khóa

Tạo tự động VIEW cho video Youtube có backlink về Leo Fitness

Trỏ backlink từ vệ tinh tầng 1 về Leofitness.vn

Số lượng backlink 50

T3
2020

Tạo hệ thống vệ tinh tầng 2.

Tự động lấy tin

Trỏ về vệ tinh trỏ về tầng 1

Số lượng backlink: 1500

T4
2020

Bổ sung các từ khóa chưa đủ hạng.

Bổ sung thêm các từ khóa không nằm trong hợp đồng để đảm bảo trafic

T5
2020

Bàn giao kết quả SEO, bảo hành.

Ký kết hợp đồng duy trì thứ hạng SEO khi hết thời gian bảo hành.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top